صنایع مس غلامی
 .
تماس با ما:
۰۹۱۳۱۰۷۰۵۰۷ (غلامی، فروشگاه)
۰۹۱۳۶۵۳۴۶۵۵ (غلامی، ک...

⚜️صنایع مس غلامی⚜️
.
🔆تماس با ما:
📱۰۹۱۳۱۰۷۰۵۰۷ (غلامی، فروشگاه)
📱۰۹۱۳۶۵۳۴۶۵۵ (غلامی، کارگاه)
.
🏠نشانی ما:
🔸فروشگاه: اصفهان. خیابان شریف شرقی. کوچه ۵۲
🔸کارخانه: خیابان شریف شرقی. انتهای کوچه ۴۷، سمت چپ، نبش سومین کوچه‌ی سمت راست
.