صندل پاشنه بلند بندی رسید 
________________________
سایز ۳۷ تا ۴۰
______________...

صندل پاشنه بلند بندی رسید 😍
________________________
سایز ۳۷ تا ۴۰
________________________
قیمت ۲۸۸/۰۰۰ تومان
________________________
برای ثبت سفارش این کار میتونید به دایرکت پیام بدید ✅
________________________
راستی بچه ها تعویض سایز هم داریم
🙋🏻‍♂️🙋‍♀️
________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.