طراحی سفارشی
«شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی»...

طراحی سفارشی💗
«شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی»

● تمامی طرح‌ها با رنگ زمینه دلخواهتون قابل سفارش هست.

● در صورت تمایل طراحی سفارشی از روی عکسای قشنگتون هم انجام میشه.

● ابعاد، قاب‌ها و قیمت در هایلایت‌ها گذاشته شده.

View ENGLISH highlight or DM for details.