طراحی لوگو تایپ 
طراح : پریناز 
سکوت سقوط ملکوت 
سفارش از طریق دایرکت 
 logo typ...

❤طراحی لوگو تایپ ❤
🔸️طراح : پریناز 🧚‍♀️
🔸️سکوت سقوط ملکوت
🔸️سفارش از طریق دایرکت
❤ logo type disign ❤
🔸️disign bye : parinaz🧚‍♀️
🔸️sokoot , soqoot , malakoot
🔸️To register an order, refer to Direct📥

@parinaz_disign
@parinaz_disign
@parinaz_disign