طلای زرآذین 
 .....................................

انگشتر تراش خورده 

وزن  5/...

⭐طلای زرآذین ⭐
……………………………….

انگشتر تراش خورده

وزن 5/04

❎ این کار بدون اجرت میباشد جهت سرمایه گذاری ❎

@zarazin__gold
@zarazin__gold

برای سفارش و اطلاع از قیمت دایرکت پیام دهید
@zarazin__gold

⭐ تمامی کار ها طلای 18 عیار می باشد .
……………………………….