طلای زرآذین 
 .....................................

گوشواره ۲ رنگ پیچی 
وزن 4/1...

⭐طلای زرآذین ⭐
……………………………….

گوشواره ۲ رنگ پیچی
وزن 4/180

❎ این کار بدون اجرت می باشد جهت سرمایه گذاری ❎

⭐ تمامی کار ها طلای 18 عیار می باشد .
……………………………….