طلسم ملک خشم این طلسم جز قویترین نوع  جادوی سیاه هست که به جهت دورکردن هر م...

😠😡 طلسم ملک خشم 😠😡

👇👇👇

این طلسم جز قویترین نوع جادوی سیاه هست که به جهت دورکردن هر مرد یا زنی از معشوقه تان دور و در چشمش سیاه شود.

✅باعث میشود که هر مرد یازنی که میخواهد رابطه شما را خراب کند از شما دور شود و معشوقه شما از آن متنفر شود.

موارد کاربرد این طلسم:

👇👇👇

۱_ایجادنفرت و سردی رابطه❤

۲_ ایجاد دلسردی و نفرت شدید در کوتاه ترین زمان ممکن بین دوشخص💔🚫

۳_ایجادآوارگی و جدایی بین اشخاص

🌹ایدی جهت ارتباط و سفارش
@haji_doanevis
.
.

.
.
.
✅✅✅✅سفارش انواع سرکتاب طلسم و دعا دایرکت پیام بدهید✅✅✅✅
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.