قرآن نیم جیبی بدون ترجمه
داخل رنگی باجلدهای رنگی
خط عثمان طه
تعدادخط۱۵
سایزنیم ج...

قرآن نیم جیبی بدون ترجمه
داخل رنگی باجلدهای رنگی
خط عثمان طه
تعدادخط۱۵
سایزنیم جیبی ۸/۵×۱۲سانت
رنگبندی:صورتی،سرخابی،بنفش،سفید،سبزبهاری،فیروزه ای

،