قیمت و مشخصات در کپشن

ست جذاب صدف ونکلیف
زنجیر و اتصالات استیل رنگ ثابت

بها
گر...

قیمت و مشخصات در کپشن🍒

⭐ست جذاب صدف ونکلیف😍
⭐زنجیر و اتصالات استیل رنگ ثابت🤗

⭐بها
💫گردنبند 100
💫دستبند 75
💫گوشواره 50