لطفا با لایک کردنتون از ما حمایت کنید

قيمت با احترام؛ ۱۱۰هزارتومانارسال فقط...

♥️لطفا با لایک کردنتون از ما حمایت کنید♥️

قيمت با احترام؛ ۱۱۰هزارتومان
🔺
🔻

⭕ارسال فقط داخل رشت

🔺
🔻

🔺
🔻

رشت، حمیدیان، نرسیده به چهار راه علیزاده،روبروی شیرین عسل، جنب پرده سرای پویان

ساعت کاری صبح‌؛ ۱۰:۳۰ الی ۱:۳۰
ساعت کاری عصر؛ ۴:۳۰ الی ۹:۳۰

☎️ 33569810