لطفا ورق بزنید

لحظه‌ها را درياب
زندگی در فردا نه، 
همين امروز است
راه‌ها منتظرن...

لطفا ورق بزنید👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫

لحظه‌ها را درياب
زندگی در فردا نه،
همين امروز است👌🏻
راه‌ها منتظرند تا تو هرجا كه
بخواهی برسی لحظه‌ها را درياب،
پای در راه گذار🫶🏻
راز هستی اين است…

اجرا شده در سايز
١٥*٢٠
قيمت ١٠٨
قابل اجرا در سايز و
رنگ فريم دلخواه شما👌🏻
جهت سفارش دایرکت
09052496325