لیوان ‌پلاستیکی عروسکی
یه کار خوب و جذاب مناسب  دلبندانتان
دیگه فصل گرما هم نزدی...

لیوان ‌پلاستیکی عروسکی
یه کار خوب و جذاب مناسب دلبندانتان😍
دیگه فصل گرما هم نزدیکه ،از جمله وسایل پرکاربرد همین لیوان هایی که خیالتونم از نشکن بودنش راحته😍
قیمت فقط ۲۰۰۰۰ت🤩🤩