مانتو اطلس
جنس‌:بوگاتی و‌بابوس
سایز ۱:(۳۸_۴۸)
سایز ۲:(۵۰_۶۰)
قیمت :۲۸۵ تومان
هزی...

☑️مانتو اطلس
☑️جنس‌:بوگاتی و‌بابوس
☑️سایز ۱:(۳۸_۴۸)
☑️سایز ۲:(۵۰_۶۰)
💰قیمت :۲۸۵ تومان
📬هزینه ارسال 20 تومان
📬ارسال برند ملک رایگان 🤩🤩
@poshak_yass2
@poshak_yass2

❤ فراموش نشه لطفا😊
🔴ثبت و موجودی دایرکت
🔴واریز قبل از ارسال
⭕فروش حضوری نداریم
⭕تمام مشخصات کارها گذاشته شده لطفا با دقت سفارشتون و ثبت کنید.
⭕تعویض و مرجوعی نداریم

🛍️👜👗🧥👖👚👙🛍️

@poshak_yass2
@poshak_yass2