ماگ طرح لنز
جنس پلاستیک 
روکش داخلی آن استیل
لطفا لایک کنید ،
آدرس زیتون کارمندی...

ماگ طرح لنز
جنس پلاستیک
روکش داخلی آن استیل
لطفا لایک کنید ،😘😘😘😘
آدرس زیتون کارمندی سیتی سنتر مهزیار
طبقه ۴ واحد ۴۲۵
شماره تماس ۰۹۰۱۶۷۶۱۷۰۹ _ ۰۹۱۶۵۰۰۷۴۲۲