ماگ 11oz 
ماگ طرح پرطرفدار طنز 
متن :
گر کنارت من بخوابم پیش تو گردم اسیر،
 بوس...

🍺🍺🍺 ماگ 11oz 🍺🍺🍺
ماگ طرح پرطرفدار طنز
متن :
😬😁گر کنارت من بخوابم پیش تو گردم اسیر،
بوسه آرامم نخواهد کرد پس گازم بگیر😁😬
…………………………………………………………………………………….
ماگ سفید خارجی درجه یک

🔴🔴 این کالا قابلیت چاپ طرح دلخواه شما را دارد 🔴🔴
………………………………………………………
💰💸💲قیمت : دایرکت
و یا شماره واتس اپ :
09216237567
09214301787……………………………..