مدل بهار 

تمام چرم طبیعی 

دور دست دوز 

دارای پد خارپاشنه 

سایز  ۳۶  تا  ۴۱ 
...

مدل بهار

تمام چرم طبیعی

دور دست دوز

دارای پد خارپاشنه

سایز ۳۶ تا ۴۱