من مردم برای این گردنبند

دلبرترازاین داریم؟؟

استیل رنگ ثابت
قیمت گردنبند فقط۱...

🥺 من مردم برای این گردنبند

دلبرترازاین داریم؟؟

🔹️استیل رنگ ثابت
🔹️قیمت گردنبند فقط۱۰۰تومان

برای سفارش دایرکت پیام بدین🙏