مهربونی تنها هدیه ارزونیه که میشه به هم هدیه بدیم…

        
       ...

💜🤍

مهربونی تنها هدیه ارزونیه که میشه به هم هدیه بدیم…