ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری هستند.
بیل گیتس

اینم از پارت دوم...

ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری هستند.
بیل گیتس

اینم از پارت دوم اصطلاحات ،ب دلیل استقبال زیاد شما هنر دوست ها

لایک
کامنت
حتما سیو کن اوقات بیکاری بخونی تا ملکه ذهنت بشه 🙏❤️