نام محصول:مایا (اسطوره)
کاربرد:آینه رو میزی.
جنس کار:آینه دو میل و برنج.
سایز بز...

نام محصول:مایا (اسطوره)
کاربرد:آینه رو میزی.
جنس کار:آینه دو میل و برنج.
سایز بزرگ
قیمت:225.000 تومان.
ابعاد:
25.20
سایز متوسط
قیمت:215.000 تومان.
ابعاد:
20×15
سایز کوچک
قیمت:205.000 تومان.
ابعاد:
15×10