نام کالا:  فلاسک ۱ لیتر یونیک 
  درجه یک تضمین نگهداری آب گرم وسرد ۸تا ۱۲ ساعت ...

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📍نام کالا: فلاسک ۱ لیتر یونیک
درجه یک تضمین نگهداری آب گرم وسرد ۸تا ۱۲ ساعت
💰قیمت : دایرکت