نقره عیار 925 
نگین حدید  ارتباطی دایرکت و شماره تماس26 091050059 _09153174680ا...

🌹💍💎 نقره عیار 925
نگین حدید ارتباطی دایرکت و شماره تماس26 091050059 _09153174680💍✈️ارسال به سرتاسر کشور 💎
_مردانه باز دست ساز عقیق عطر زمرد شاه مقصود توپاز الشمس حدید نیم ست رکاب 💍💍استار