نور خود چیست ؟ خندهٔ هستی
خنده ای از نشاط سرمستی

هستی از ذوق خویش سرمست است
رقص...

نور خود چیست ؟ خندهٔ هستی
خنده ای از نشاط سرمستی

هستی از ذوق خویش سرمست است
رقص مستانه‌اش ازین دست است

نور در هفت پرده پیچیده‌ست
تا درین آبگینه گردیده‌ست

🌱هوشنگ_ابتهاج
_________________________
🏆 Silver necklace with natural jade stone
⚜گردن آویز (سفارش مشتری)
⚜جنس نقره ۹۲۵ عیار و سنگ یشم طبیعی
⚜ سفارش از طریق دایرکت و واتساپ
_________________________