نیمست طرح طلا

باطلامونمیزنه


ساخته شده از روی طلا

رنگ ثابت

قیمت همراه زنجیرد...

✅نیمست طرح طلا

✅باطلامونمیزنه

💎💎💎💎
✅ساخته شده از روی طلا

✅رنگ ثابت

👌قیمت همراه زنجیردیپلمات استیل۷۳
………….‌‌……………………………..‌‌

.

.

.

ارسال فوری به سراسر کشور🚚🚚🚚

مارابه دوستان خود معرفی کنید💖💖💖

سفارش ازطریق دایرکت یاواتساپ به شماره۰۹۱۷۶۶۹۰۶۱۱

ارسال از استان بوشهربندردیر

.

.

.