نیم ست زیبای هورتانسیا

گردن بند با فریم برنجی براق رنگ ثابت
قفل و اتصالات استیل...

نیم ست زیبای هورتانسیا🌹

💎گردن بند با فریم برنجی براق رنگ ثابت
💎قفل و اتصالات استیل رنگ ثابت
💎زنجیر دستبند آسانسوری رنگ ثابت
💎و یک جفت گوشواره با فریم و عصایی رنگ ثابت

💌ثبت سفارش و قیمت دایرکت