هرکسی که بهت درس زندگی داده،
هرکسی که با آموزش دادن مسیرزندگیتو عوض کرده
این روز...

هرکسی که بهت درس زندگی داده،
هرکسی که با آموزش دادن مسیرزندگیتو عوض کرده
این روز روبهش تبریک بگو.🎊❤
سفارش مشتری های خوبم خانم ها احسانی،عظیمی ومرادی😘🙏🏻

عروسک ۲۰سانتی 🧸

اطلاع ازقیمت👈👈👈دایرکت🎟
ارسال به سراسر ایران🌸🛵
.
.