‌
هر روز ي قدم حتي كوچيك به سمت رؤياهات بردار 
اگر امروز چيزي نسازي 
فردا چيزي و...


هر روز ي قدم حتي كوچيك به سمت رؤياهات بردار
اگر امروز چيزي نسازي
فردا چيزي واسه تماشا كردن نخواهي داشت …🌱
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شمع شات‌آلاله..🌸🌿،
ارتفاع هر عدد ۵ سانتی متر،قطر ۷ سانتی متر،،
بها هر عدد با رایحه ۷۰ ت
و بدون رایحه ۶۵ ت💚
.
.
قابل سفارش در رنگ‌و‌رایحه دلخواهتون🥰👌🏻
.
رایحه های موجود:
لوندر،رز،لیلیوم،بهار ..☁️🤍
.
.