هزاران شمع را می‌توان با یگانه شمعی روشن کرد، و زندگی آن شمع کوتاه نخواهد شد.

...

هزاران شمع را می‌توان با یگانه شمعی روشن کرد، و زندگی آن شمع کوتاه نخواهد شد.

خوشبختی
هیچ‌گاه با سهیم کردن کاسته نمی‌شود🕯
.
سلام سلام🙋🏼‍♀️
.
طرح ستاره⭐️
.
💠موجود در دو سایز با ارتفاع :۱۴ و ۱۷ سانت
.
✨💫قابل سفارش در دو مدل اکلیلی و بدون اکلیل (رنگ شده) .
.
⚡️قیمت:دایرکت
.
.
.
.