هوالطیف

روش جایزه دادن به کودک

ادامه مطلب از  پست قبل 

یکی از روش هایی که بسی...

هوالطیف

روش جایزه دادن به کودک

ادامه مطلب از پست قبل

یکی از روش هایی که بسیاری از والدین آن را جزو جوایز کودک به حساب نمی آورند، جایزه دادن به صورت کلامی و لفظی است. هنگامی که به صورت کلامی و لفظی کودک خود را مورد تشویق قرار می دهید، حس اعتماد به نفس کودک و همچنین عزت نفس او تقویت شده و با باورهای غنی تری اقدام به ادامه ی راه خواهد کرد.😍😉😀💜

پاداش های تفریحی همچون رفتن به پارک یا ملاقات با صمیمی ترین دوست کودک می تواند از جمله بهترین جوایزی باشد که کودک را وابسته به جوایز مادی نکند.👧🏻👦👩🏽👼👱‍♀️💑

بنابراین جایزه و پاداش دادن به کودک یکی از مواردی است که از اهمیت بالایی برای فرزندپروری برخوردار بوده و با این روش می توان بسیاری از چالش های موجود مثل پرخاشگری در کودکان، غذا نخوردن و… را حل کرد. اما نکته قابل توجه این است که این پاداش باید در زمان مناسب در اختیار کودک قرار گیرد تا منجر به شرطی شدن او نشود

.👱‍♀️👩🏽🎁🎀🎈🎳🎱🤹‍♀️♥️🎉👒👜🛍🛍🎁🎁🎁

_سر