واقعااا نیازی به خرید کادوهای گرون بزرگ بزرگ نیستتت(برای من که اینطوریه)
من به ش...

واقعااا نیازی به خرید کادوهای گرون بزرگ بزرگ نیستتت(برای من که اینطوریه)
من به شخصه با یه شاخه گل رز صورتی مث سگ خوشحال میشم(نا گفته نمونه گل نورد علاقم گل میخکه صورتیههه ولی بازم رز صورتی خیلی گاده)
به هر حال گل مورد علاقه شما چیه؟
رز رو دست دارین؟

صورتی

صورتی