ورساچه پور فم دیلان بلو زن

 رایحه ملایم شیرین گلی میوه ای و چهار فصل

 عطری است...

ورساچه پور فم دیلان بلو زن

🔴 رایحه ملایم شیرین گلی میوه ای و چهار فصل

🔴 عطری است مدرن و خوشبو که حسی زنانه، دلپذیر و بسیار عامه پسند دارد.

🔴 عمده و تک

🔴 برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید