ورق بزنید
ترکیب کادو و شکلات همینقدر جذاب میشه

شکلات ها میتونن با رنگ و طعم مو...

🍫
ورق بزنید😍
ترکیب کادو و شکلات همینقدر جذاب میشه😍
🍫
شکلات ها میتونن با رنگ و طعم مورد نظر شما باشن🥰
یا حتی بدون رنگ باشن♥️

قیمت باکس و شکلات:53t
(با توجه به تعداد شکلات و اندازه باکس قیمت متغیر🌸)