ورق بزنید
دوچرخه 20 سان اسپید

رنگبندی:ابی،زرد

تنه ضخیم 

جنس طوقه:الومینیوم

ص...

↔️ورق بزنید↔️
⭕دوچرخه 20 سان اسپید⭕

🔷رنگبندی:ابی،زرد

🔶تنه ضخیم

🔷جنس طوقه:الومینیوم

🔶صندوق دار

🔷سبددار

🔶پشتی دار

🔷لاستیک پهن

🔴قیمت:3.300.000🔴

⬅️فروش انلاین و حضوری➡️
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲