و این هم تنخور پافرمون 
کلاه هم از پیج خودمون هستش 
اگر هر دو رو یکجا از ما بخری...

و این هم تنخور پافرمون
کلاه هم از پیج خودمون هستش
اگر هر دو رو یکجا از ما بخرید علاوه بر تخفیف ویژمون یه رژ لب هم خدمتتون هدیه داده میشه.