.
و چه زیباست 
خدایی که خالقِ همه‌ی زیبایی هاست ! 
.
.
.
.
‌.
 
                ...

.
و چه زیباست 🍃
خدایی که خالقِ همه‌ی زیبایی هاست ! 🌈
.
.
.
.
‌.