پست مسابقه 
۱.این پیج  رو فالو داشته باشید . 
۲.این پست رو استوری کنید  و پستها...

🎁 پست مسابقه 🎁
✅۱.این پیج رو فالو داشته باشید .
✅۲.این پست رو استوری کنید 🚨 و پستهای بعدی تا روز قرعه کشی رو هم لایک و هم سیو کنید .
✅۳.زیر این پست دوستانتون رو تگ کنید .
✅۴.زیر ۳پست اخر کامنت بذارید
✅۵.تعداد تگ بیشتر شانس برنده شدن بیشتر .
✅۶.عزیزانی در قرعه کشی شرکت داده میشوند که تا روز قرعه کشی پستها را لایک و سیو کرده باشند .
✅۷. افراد معروف و تکراری رو تگ نکنید .
🚨قرعه کشی1401/3/7  انجام میشود .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_گالری