پک های النگو طلاروس
رنگشون طلاییتر از عکسه 
کیفیت عالی
پنج سال ضمانت 
عین طلاس
خ...

پک های النگو طلاروس
رنگشون طلاییتر از عکسه
کیفیت عالی
پنج سال ضمانت
عین طلاس💖😍
خیلی باکلاس
پک سه تایی ۱۳۵