پیراهن مجلسی شیک در دو طرح زیبا ورق بزنید 
جنس کرپ غواصي(فلامنت)
سايزفری مناسب ۳...

پیراهن مجلسی شیک در دو طرح زیبا ورق بزنید
جنس کرپ غواصي(فلامنت)
سايزفری مناسب ۳۶ تا ۴۴
قيمت ۲۲۰ تومان