پین مو ساخته شده از گردو سفید 
  اندازه: ۱۷ سانتیمتر
  قابل سفارش در اندازه د...

🪵
✔ پین مو ساخته شده از گردو سفید
✔ اندازه: ۱۷ سانتیمتر
✔ قابل سفارش در اندازه دلخواه
✔ قابل سفارش در رنگ ها و چوب مورد نظر

💲 قیمت : دایرکت لطفا