چایی یعنی برای چند لحظه همه چیز آرام است.....
و بالاخره زیر لیوانی هایی که خیلی ...

چایی یعنی برای چند لحظه همه چیز آرام است…..
و بالاخره زیر لیوانی هایی که خیلی پر طرفدارن آماده شدن.😍😍😍