چطور میشود به یک پروانه تبدیل شد؟
"باید آنقدر آرزو و اشتیاق پرواز داشته باشی که ...

چطور میشود به یک پروانه تبدیل شد؟
“باید آنقدر آرزو و اشتیاق پرواز داشته باشی که دیگر دلت نخواهد کرم باقی بمانی.” 🦋🦋

🦋لنز ناخن: ۴۰۰۰ تومان 🦋

برای فروش‌ عمده دایرکت پیام بدید 🎀

برای ثبت سفارش به دایرکت پیام بدید 🌹

ارسال به همه ی شهر ها با پست پیشتاز 🥰

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖