چه لذتی داره صبح بلند بشی

ببینی یه نامه به آینه اتاق چسبیده شده با این مضمون:

...

چه لذتی داره صبح بلند بشی

ببینی یه نامه به آینه اتاق چسبیده شده با این مضمون:

«سلام دلیلِ زندگی

صبحِ قشنگت بخیر …

امروز نمی خواد بری سرِ کار

چمدون جمع کن می خوایم بریم سفر

چمدون نبستم که به سلیقه خودت برام لباس بذاری

شب پرواز داریم…

نمی گم کجا که سورپرایز شی!

راستی …

قربونِ چشمات برم که الان متعجبه

و می دونم اگه اونجا بودم

جیغ می زدی و بغلم می کردی

پس لطقا جیغ و بغل و یه بوس کنار بذار

تا رسیدم تحویلم بدی!

دوست دارم همسفرِ زندگیم»😍😍

من این حسو بارها و بارها تجربه کردم چون مهدی یه آبانیه که حسابی عاشق سورپرایز کردنه.
حالا بهم بگو دوست داری کی با چه چیزی سورپرایزت کنه؟!