کار جدید وخاصمون
دستبند استیل 
برندysx
ضد حساسیت 
یه کار خاص
رنگ ثابت 
قیمت با ا...

کار جدید وخاصمون🤗🤗
دستبند استیل 😍😍
برندysx
ضد حساسیت 💯
یه کار خاص🙈🙈
رنگ ثابت 💯
قیمت با احترام ۱۱۵
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨