کد۹۱۹۲
انگشتر کاپل 
استاینلس استیل
آبکاری طلا
ضدحساسیت 
رنگ ثابت
قیمت ۶۵ تومن 

...

کد۹۱۹۲
🔹انگشتر کاپل
🔹استاینلس استیل
🔹آبکاری طلا
🔹ضدحساسیت
🔹رنگ ثابت
❤️قیمت ۶۵ تومن