کره خوری سفالی با برجسته نویسی با دست 
ارتفاع ۱۲ قطر ۱۱

دایرکت ، واتس اپ


متن ...

کره خوری سفالی با برجسته نویسی با دست
ارتفاع ۱۲ قطر ۱۱

دایرکت ، واتس اپ

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🌸🌸🌸متن ھا کاملا با دست و بصورت برجسته نوشته شدہ و از شابلن استفاده نشده🌸🌸🌸
_______________________________
برجسته ها نویسی ها ضد اب و با ماندگاری طولانی هست✍🏻
_____________________________
ارسال بالای ۴۰۰تومان رایگان 🆓🏍🛵🚡
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️