‏& کوچولو پرسید چطور بفهمیم عاشق شدیم:
روباه گفت : وقتی حالِ خوبش،
حال بدتو خوب ...

‏‍‍شاهزاده کوچولو پرسید چطور بفهمیم عاشق شدیم:
روباه گفت : وقتی حالِ خوبش،
حال بدتو خوب میکنه!
.
آویز شازده کوچولو
بها: ۳۱۵،٠٠٠تومان
.
.
.
.