.
کیف دستی Fendi 
قیمت: 148 هزار تومان
.
.
اینجا قرار آس دیده شی

 تمامی اجناس ب...

.
🔶کیف دستی Fendi
🔸قیمت: 148 هزار تومان
.
.
♠️اینجا قرار آس دیده شی♠️

🔴 تمامی اجناس با ضمانت و تعویض انجام می شود.
.