.
گالری آویژه

ست پارچ و لیوان
*جنس چینی درجه یک
*شامل یک عدد پارچ
*یک دست لیوان...

.
🌹🆓گالری آویژه🆓🌹

ست پارچ و لیوان😍
*جنس چینی درجه یک✅
*شامل یک عدد پارچ
*یک دست لیوان
*بسیااار شیییک🔥🥰
*انتخاب تعداد لیوان با مشتری
*قیمت ست با احترام ۱۸۳ هزار
*قیمت پارچ تکی ۷۵ هزار
*قیمت لیوان دونه ای ۲۷ هزار