گردنبند زیباے پروانه 
استیل رنگ ثابت
قیــــــمت با احتــرام 
 براے ســــفارش د...

🦋🦋🦋

🔱گردنبند زیباے پروانه 😍😍😍
🔱استیل رنگ ثابت
🔱قیــــــمت با احتــرام 💵
براے ســــفارش دایرڪت یا واتساپ👇🏻📲

https://zil.ink/09026879361

🦋
.
.
.