گردنبند سنگ طبیعی عقیق خراسان 

برای هر مناسبتی ما میتونیم بهترین پیشنهاد رو بهت...

گردنبند سنگ طبیعی عقیق خراسان

برای هر مناسبتی ما میتونیم بهترین پیشنهاد رو بهتون
بدیم و به زیباترین حالت براتون بسته بندی ‌کنیم و به دستتون برسونیم .
حتی میتونیم از طرف شما به دست کسی که میخواهید ،برسونیم .

🎁یه تجربه شیک و راحت 🎁

راستی یادتون نره روز مادر نزدیکه 🥰🥰

For more information direct or telegram me plz